Doprava zdarma nad 1.000 Kč 🚚
Všeobecné obchodní podmínky

Chcete-li být zákazníkem nebo aktivním uživatelem našeho internetového obchodu, přečtěte si prosím pozorně naše Všeobecné obchodní podmínky a naše služby využívejte pouze v případě, že souhlasíte se všemi jejich body a považujete je za závazné.

Technické informace potřebné k používání Webové stránky, které nejsou zahrnuty v těchto VOP, jsou poskytovány jinými informacemi dostupnými na Webové stránce. Ustanovení těchto VOP a prospekty a další informace dostupné na Webové stránce budou vykládány společně s náležitým ohledem na sebe. Pokud se obsah těchto VOP a informace a jiné informace dostupné na Webové stránce liší, mají přednost ustanovení těchto VOP.

 1. Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) webové stránky https://sparkl.cz ( „ Dostupné produkty a služby webové stránky “), příjemce osob ( „ Uživatel zahrnuje podmínky, které nejsou individuálně dohodnuty používáním Stránky, pro smluvní strany“) . Registrací Uživatel zároveň při zadávání objednávky bere na vědomí a akceptuje ustanovení těchto VOP.

 1. Poskytovatel služeb

Název: Giftery International Kft.

Adresa: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Poštovní adresa: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Adresa firmy: žádná

Jméno zástupce: Ádám Mihály Pinczi, jednatel

IČ: 13-09-216571

Jméno registrátora : Matrika Okresního soudu v Budapešti

Daňové číslo: 27507500-2-13

Daňové číslo Společenství: HU27507500

Finanční instituce vedoucí účet: WISE EUROPE SA

Číslo účtu: BE50 9672 3644 2718

E-mailová adresa: info@sparkl.cz

 1. Obchod s doručováním balíků

Poskytovatel služeb prostřednictvím Webové stránky provádí maloobchodní prodej spotřebního zboží, jakož i balíkový a internetový obchod.

Poskytovatel služeb v rámci své obchodní činnosti dováží určité produkty z území mimo území Evropského hospodářského prostoru, je tedy i výrobcem produktu v souladu s pravidly o odpovědnosti za výrobek pro tyto produkty. V opačném případě se Poskytovatel služby v případě určení výrobce jako distributora produktů zbavuje odpovědnosti za případné poškození produktu v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. 6: 553.

Uživatelé mohou najít spotřební zboží a jiné produkty prodávané na Webové stránce v rámci příslušných položek nabídky na Webové stránce.

 1. Produkty uváděné na trh

Poskytovatel služeb poskytuje informace o každém produktu ve svém datovém listu na webové stránce. Veškerá obchodní sdělení na Webové stránce budou vykládána ve spojení s ustanoveními těchto VOP.

Poskytovatel služby dodává uživatelům produkty ve stavu vhodném pro zamýšlené použití. Před použitím se však vždy ujistěte, že je výrobek řádně vyčištěn podle typu výrobku a před použitím výrobku si přečtěte návod k použití výrobku a všechny dostupné informace online. Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným používáním produktu.

 1. Podmínky používání

5.1. Nezletilí uživatelé

K registraci a přijetí objednávky Uživatele, který nedovršil věk 18 let nebo má omezenou způsobilost k právním úkonům, je nutný souhlas a souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka, jinak Poskytovatel nebude moci objednávku akceptovat. nezletilého nebo omezeného uživatele k právním úkonům a registrace bude zrušena.

5.2. Odpovědnost

Poskytovatel služby vylučuje jakoukoli odpovědnost za chování uživatelů. Dále prohlašuje, že Uživatel je plně a výlučně zodpovědný za své chování.

Uživatel je povinen zajistit, aby používáním webové stránky nedošlo k porušení zákona nebo práv třetích osob, ať už přímo nebo nepřímo.

Poskytovatel služby je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat obsah (například příspěvky), který může být zpřístupněn Uživateli během používání webové stránky. S ohledem na zveřejněný obsah je Poskytovatel služby oprávněn, nikoli však povinen, vyhledávat znaky naznačující pokračování nezákonné činnosti. Poskytovatel služby neodpovídá za zveřejněný obsah.

5.3. Autorská práva

Celá webová stránka a její obsah (například: texty, obrázky, grafické prvky) jsou chráněny autorským právem, proto je zakázáno jejich kopírování, upravování nebo šíření pro komerční účely.

 1. Nakupování na webu

6.1. Proces objednávání

6.1.1. Košík

Webová stránka poskytuje uživatelům možnost online objednávání. Vybraný produkt lze vložit do košíku pomocí tlačítka Přidat do košíku . Uživatel si může zkontrolovat obsah nákupního košíku v položce nabídky Nákupní košík . Zde můžete změnit množství produktu přidaného do košíku nebo položku odstranit.

V nabídce Košík je Uživatel oprávněn uplatnit si kupony, které mu Poskytovatel služby poskytl, zadáním kódu kuponu. Výhody a slevy, které každý kupón poskytuje, naleznete v obchodní komunikaci poskytnuté při předání kupónu. Slevy poskytované kupóny se zpravidla nedají kombinovat a kupón lze použít na objednávku dle výběru Uživatele.

Uživatel si může vybrat vhodný způsob doručení také pomocí položky nabídky Nákupní košík. Poskytovatel služby uvádí celkové náklady na každý druh dopravy vedle nich. Bližší informace o každém způsobu dopravy jsou uvedeny v těchto VOP.

6.1.2. Odhlásit se

Uživatel může pokračovat v procesu nákupu kliknutím na tlačítko Přejít k pokladně . Webová stránka neposkytuje možnost registrace, Uživatelé jsou vždy oprávněni zadávat individuální objednávky.

Na rozhraní Pokladny musí Uživatel vybrat vhodný způsob platby, jakož i zkontrolovat všechny dříve poskytnuté údaje, jakož i produkty, které se mají objednat, a jejich množství. V případě chyb při zadávání údajů může Uživatel zadané údaje opravit. Pokud najdete vše v pořádku, můžete objednávku dokončit pomocí tlačítka Zaplatit . Potvrzení obdržíte na webové stránce nebo e-mailem. Pokud po zaznamenání objednávky (např. v potvrzovacím e-mailu) zjistíte nesprávné údaje, musíte o tom neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, informovat Poskytovatele služby.

6.2. Závazná nabídka, potvrzení

Poskytovatel služby bude Uživatele informovat do 48 hodin od přijetí objednávky prostřednictvím potvrzujícího e-mailu, který mu bude přeposlán na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem. Pokud Uživatel neobdrží potvrzení do 48 hodin, Uživatel je zbaven nabídkové povinnosti a není povinen přijmout objednané produkty.

Potvrzovací e-mail obsahuje údaje poskytnuté při nákupu, údaje o objednávce, název a cenu objednaného produktu (produktů), zvolené způsoby platby a doručení, číslo objednávky a kromě toho komentář uživatele k objednávce. .

6.3. Uzavření smlouvy

Smlouvu lze uzavřít pouze v maďarském jazyce. Odeslání objednávky se považuje za elektronicky uzavřenou smlouvu, na kterou se vztahuje článek CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb souvisejících s informační společností. („ Ekerův zákon “) se použije přiměřeně. Na smlouvu se vztahuje nařízení vlády 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podnikateli, majíce na paměti ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů .

Kromě automaticky zaslaného potvrzujícího e-mailu zašle Poskytovatel služby Uživateli během dalších 48 hodin druhý e-mail (samostatný akceptační e-mail), kterým akceptuje nabídku Uživatele. Smlouva je uzavřena doručením samostatného e-mailu Uživateli o přijetí nabídky Poskytovatelem služby. Bez oznámení o tomto druhém, akceptujícím e-mailu Poskytovatelem služby, nedojde k uzavření kupní smlouvy s Uživatelem a Poskytovatel služby nebude povinen doručit.

6.4. Registrace smlouvy

Smlouva uzavřená prostřednictvím webové stránky se nepovažuje za písemnou smlouvu, Poskytovatel ji neeviduje, není následně přístupná. Poskytovatel služby nedodržuje ustanovení kodexu chování.

6.5. Faktura

Za prodej zboží vystaví Poskytovatel služby fakturu, která je doručena na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem současně s doručením.

Poskytovatel služby vystavuje za Objednávku jednu fakturu, fakturu nelze otevřít, vyžaduje předložení samostatné objednávky.

6.6. Platba

Webová stránka umožňuje svým Uživatelům používat následující způsoby platby.

6.6.1. Platba kreditní kartou

Při platbě kreditní kartou můžete pohodlně a bezpečně platit za produkty. Při platbě kreditní kartou můžete platit přes zabezpečené platební rozhraní Barion. Zákaznické údaje společnosti Barion nepřenášíme ani nepřijímáme bankovní údaje, s výjimkou potvrzení o úspěšnosti transakce.

Na naší webové stránce můžete platit následujícími typy karet:

 • Visa Classic (embosovaná)
 • MasterCard (embosovaná)
 • americký Expres
 • V závislosti na vydavateli karty Visa Electron (neembosované) a Maestro – u těchto kart vydavatel určuje použití karty na internetu, je-li autorizována, v takovém případě ji bude moci akceptovat náš systém.

Podrobnosti o způsobu platby kreditní kartou naleznete ve všeobecných podmínkách společnosti Barion!

6.6.2. Platba na dobírku

Chcete-li hodnotu objednávky uhradit při převzetí balíku, zvolte způsob platby „Dobírka“. V tomto případě je třeba hodnotu objednaného produktu (produktů) zaplatit osobně pracovníkovi kurýrní služby při příchodu balíku.

Platbu dobírkou realizuje partner Poskytovatele služby, která se řídí všeobecnými obchodními podmínkami přepravce.

6.7. Možnosti příjmu, doprava

Poskytovatel služeb poskytuje uživatelům následující možnosti doručení a způsoby doručení:

6.7.1. Kurýrní služba (Packeta Home)

Zásilky jsou do domu doručovány pracovníky kurýrní služby zpravidla v pracovní dny mezi 8. a 17. hodinou. Pokud v tomto období nejste doma, je vhodné uvést jako dodací adresu adresu firmy (je-li to možné).

Pokud kurýr nemůže nikoho najít na adrese, kterou uvedete, můžete zanechat oznámení na telefonním čísle, které tam uvedete, a informovat se o balíku. Kurýr se o doručení znovu pokusí následující den. Pokud se doručení nepodaří ani podruhé, kurýrní služba vrátí zboží na provozovnu a objednávka bude stornována. Náklady na doručení nepřevzatých balíků budou účtovány zákazníkovi!

Objednávky našeho internetového obchodu vyřizuje kurýrní služba Packeta Home.

Při převzetí produktu je Uživatel povinen zkontrolovat, zda je produkt nepoškozený. Pokud dojde k poškození obalu nebo produktu, Uživatel může požádat kurýra o sepsání zprávy. Pokud se tak nestane, množství a kvalita produktu bude převzata převzetím produktu od kurýra nebo podepsáním dokladu o převzetí, proto Poskytovatel služby nebude moci uznat množstevní reklamaci po odchodu osoby, která zboží provádí. doručení.

Pokud je obal nebo produkt při převzetí viditelně poškozen ak poškození došlo před převzetím zboží, Poskytovatel služby zajistí bezplatné vrácení nebo výměnu produktu.

Není-li dohodnuto jinak, Poskytovatel služby je povinen poskytnout (doručit) produkt Uživateli neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů po uzavření smlouvy (tj. přijetí objednávky Poskytovatelem služby). V případě prodlení ze strany Poskytovatele služby je Spotřebitel oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Pokud Poskytovatel služby v dodatečné lhůtě nesplní, Uživatel je oprávněn vedle svých ostatních záručních nároků odstoupit od smlouvy. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty, pokud Poskytovatel služby odmítl splnit smlouvu nebo smlouva měla být splněna ve stanovené lhůtě plnění – a nikoli jinak – podle dohody stran nebo podle splatnosti pro rozpoznatelný účel služby. Bez omezení výše uvedeného má Uživatel nárok na všechna práva, která mu náleží, Ptk. Nejsou omezeny v případě Uživatele,

 1. Právo na výběr a záruka vrácení peněz

7.1. Garance vrácení peněz

Kromě toho, že Poskytovatel služeb poskytuje uživatelům právo na odstoupení od smlouvy uvedené v odstavcích 6.2-6.3 níže, může poskytnout 30denní záruku vrácení peněz na některé ze svých produktů. Záruka vrácení peněz se vztahuje pouze na ty produkty, u kterých to Poskytovatel služeb jasně uvedl na Webové stránce.

Uživatel je oprávněn uplatnit záruku vrácení peněz do 30 dnů od převzetí produktu stejným způsobem jako právo na odstoupení od smlouvy (viz bod 6.2 níže).

Uživatel není oprávněn využít záruku vrácení peněz na produkt, jehož hodnota se v důsledku jeho používání snížila nebo je jinak poškozena. Tato výjimka se nevztahuje na těžbu produktu nebo na odpisy vyplývající z jeho zamýšleného použití.

7.2. Postup při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

45/2014 o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem. (II. 26.) vlády, jde-li o smlouvu uzavřenou mimo provozní prostory a uzavřenou v nepřítomnosti, má Spotřebitel právo v určité zákonné lhůtě bezdůvodně odstoupit.

Občanský zákoník. Podle dosavadních výkladových ustanovení se za spotřebitele považuje každá fyzická osoba, která jedná mimo rámec svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání. V případě Uživatele s právem na odstoupení od smlouvy je Poskytovatel služby oprávněn kdykoli zkontrolovat, zda se Uživatel ve vztahu k objednávce kvalifikuje jako spotřebitel.

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí produktu nebo posledního dodaného produktu Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem). Spotřebitel může své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit i mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí produktu.

Pokud chce Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí jednoznačné prohlášení o svém úmyslu odstoupit od smlouvy zaslat Poskytovateli služby prostřednictvím jednoho z kontaktních údajů uvedených v bodě 2 těchto VOP (například poštou nebo elektronickou poštou). Spotřebitel může k tomuto účelu použít i vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP.

Má se za to, že Spotřebitel své právo na odstoupení od smlouvy uplatní včas, pokud své oznámení o odstoupení od smlouvy odešle Poskytovateli služby před uplynutím výše uvedené lhůty. V případě písemného odstoupení od smlouvy se odstoupení považuje za platné ve lhůtě, pokud spotřebitel své vyjádření odešle Poskytovateli služby do 14 kalendářních dnů (iv 14. kalendářní den). V případě oznámení poštou Poskytovatel služby zohlední pro výpočet lhůty datum odeslání av případě oznámení e-mailem čas odeslání e-mailu. Spotřebitel zašle dopis doporučeně tak, aby bylo hodnověrně prokázáno datum odeslání. Je na Spotřebiteli, aby prokázal, že své právo na odstoupení od smlouvy uplatnil v souladu s výše uvedeným a zákonnými ustanoveními.

Poskytovatel služby neprodleně potvrdí přijetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy ve formě e-mailu.

V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od zveřejnění jeho prohlášení o odstoupení od smlouvy, vrátit objednaný produkt na adresu uvedenou v bodě 2 ASZF. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel ve 14denní lhůtě odešle (pošle nebo doručí) zboží kurýrovi, který si spotřebitel objednal.

Přímé náklady na vrácení produktu na adresu Poskytovatele služby nese Spotřebitel. Poskytovatel služby není schopen převzít balík vrácený na dobírku. Kromě nákladů na vrácení produktu nesnášejí Spotřebitel v souvislosti s odstoupením od smlouvy žádné další náklady.

Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu s právními předpisy, Poskytovatel služeb vrátí Spotřebiteli plnou částku zaplacenou jako protihodnotu, včetně nákladů vynaložených v souvislosti s plněním, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. přijetí prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Výjimkou jsou dodatečné náklady vzniklé v důsledku toho, že si Spotřebitel zvolil jiný způsob dopravy, než je nejlevnější standardní způsob dopravy nabízený Poskytovatelem služby. Poskytovatel služby je oprávněn zadržet vrácení peněz, dokud produkt nevrátí nebo dokud spotřebitel neposkytne důvěryhodný důkaz o jeho vrácení: Poskytovatel služeb vybere z těchto dvou dat dřívější datum.

Během vrácení peněz použije Poskytovatel služby stejný způsob platby jako při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasí s použitím jiného způsobu platby; v důsledku použití tohoto způsobu vrácení peněz nevznikají spotřebiteli žádné dodatečné náklady.

Spotřebitel odpovídá za znehodnocení produktu pouze tehdy, pokud k němu došlo v důsledku používání nad rámec toho, co je potřebné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

7.3. Ve kterých případech nemá Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:

 • V případě smlouvy o poskytnutí služby, po splnění celé služby, pokud Poskytovatel služby začal s plněním s výslovným předchozím souhlasem Spotřebitele a Spotřebitel bere na vědomí, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po provedení celé služby. celé služby.
 • Pokud jde o produkt nebo službu, jejichž cenu nebo poplatek nemůže peněžní trh ovlivnit, podléhá Poskytovatel služeb během 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy možným výkyvem.
 • V případě nepřefabrikovaného produktu, který byl vyroben Poskytovatelem služby na základě pokynů Spotřebitele nebo na výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který byl jasně ušit na míru Uživateli.
 • Pro produkt podléhající zkáze nebo s krátkou životností.
 • V případě zapečetěného produktu, který ze zdravotních nebo hygienických důvodů není možné po otevření po doručení vrátit.
 • Pro produkt, který je svou povahou po přenosu neoddělitelně smíchán s jiným produktem.
 • Pokud jde o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výkyvech na trhu mimo kontrolu Poskytovatele služby a jehož cena byla smluvními stranami dohodnuta v době uzavření kupní smlouvy, smlouva však bude prováděna až po třicátém dni.
 • V případě obchodní smlouvy, ve které Poskytovatel služby navštíví Uživatele na výslovnou žádost Spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby.
 • Při prodeji a koupi zapečetěných zvukových a obrazových záznamů a kopií počítačového softwaru, pokud Spotřebitel po dodání otevřel obal.
 • Pro noviny, časopisy a periodika, kromě smluv o předplatném.
 • V případě zakázek zadávaných veřejnou dražbou.
 • V případě smlouvy o poskytnutí ubytování, dopravy, pronájmu aut, stravovacích nebo volnočasových služeb s výjimkou pobytové služby, je-li ve smlouvě stanoven termín plnění nebo lhůta uvedená ve smlouvě.
 • Pokud jde o digitální datový obsah poskytovaný na nehmotných nosičích, pokud Poskytovatel služby začal s plněním s výslovným předchozím souhlasem Spotřebitele a Spotřebitel zároveň prohlásil, že po zahájení Spotřebitele ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. výkon.

Právo na odstoupení od smlouvy se na Uživatele nevztahuje v případě ne předem vyrobeného produktu, který byl vyroben podle pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který je jednoznačně přizpůsoben spotřebiteli. V našem webshopu se to momentálně vztahuje na knihy Love Note. Před dokončením Právo na odstoupení od smlouvy se na uživatele nevztahuje v případě ne předem vyrobeného produktu, který byl vyroben podle pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který je jednoznačně přizpůsoben spotřebiteli. V našem webshopu se to momentálně vztahuje na knihy Love Note. Před dokončením objednávky má uživatel možnost zkontrolovat finální produkt na webshopu, jehož schválením a objednávkou se zavazuje uhradit převzetí personalizovaného produktu. Po akceptování VOP a odeslání objednávky nelze produkt upravit.

 1. Záruka

8.1. Záruka na dodávky

V případě vadného plnění ze strany Poskytovatele služby může Uživatel uplatnit u společnosti nárok na záruku na dodávky v souladu s ustanoveními zákona V z roku 2013 Občanského zákoníku („ Občanský zákoník “).

V případě spotřebitelské smlouvy může Uživatel, který je Spotřebitelem, uplatnit své nároky ze záruky v případě vadného plnění v promlčecí lhůtě dvou let ode dne převzetí. Po uplynutí dvouleté promlčecí doby již uživatel nemůže uplatnit svá záruční práva na dodávky. Je-li předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použita věc, promlčecí doba je jeden rok.

V případě nespotřebitelské smlouvy může Uživatel uplatnit své záruční nároky během jednoleté promlčecí doby ode dne převzetí.

Uživatel může dle svého uvážení uplatnit následující záruční nároky:

 • Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud není možné, aby zákazník splnil požadavek dle vašeho výběru nebo by to pro podnik znamenalo nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s plněním jiného požadavku.
 • Pokud si opravu nebo výměnu nemohl vyžádat Uživatel (jelikož ji neuskutečnil nebo nesplnil Poskytovatel služby), může Uživatel požadovat přiměřené snížení protihodnoty nebo může poruchu opravit nebo opravit sám. výdaj – může také odstoupit od smlouvy. Není prostor ke stažení kvůli menší chybě.

Uživatel může převést své zvolené právo na záruku na jiného, ​​avšak náklady spojené s převodem nese Uživatel, pokud to nebylo opodstatněné nebo pokud to Poskytovatel služby neodůvodnil.

Uživatel je povinen nahlásit vadu neprodleně po jejím zjištění. Chyba zjištěná Spotřebitelem se považuje za neprodleně oznámenou, bude-li oznámena do dvou (2) měsíců od zjištění vady. Za škodu, která vznikne zpožděním komunikace, odpovídá Uživatel.

Uživatel může uplatnit svůj nárok na záruku přímo u společnosti.

Do šesti měsíců od plnění (tj. dodání, převzetí) se v případě vady uznané Spotřebitelem má za to, že vada existovala již v době plnění, pokud se tato domněnka neslučuje s povahou vady. nebo charakter produktu. Poskytovatel služby se zbaví záruky jen tehdy, pokud tuto domněnku vyvrátí, tj. prokáže, že vada produktu nastala až po dodání Uživateli. Na základě toho Poskytovatel služby není povinen vyhovět námitce Uživatele, pokud řádně prokáže, že příčinou vady je důsledek nesprávného používání produktu. Po šesti měsících od plnění se však důkazní břemeno obrátí, čili v případě sporu musí Spotřebitel prokázat, že vada existovala již v době plnění.

8.2. Záruka na produkt

Záruka na výrobek může vzniknout jen v případě závady na movitém majetku (výrobku). V tomto případě se Uživatel, který se kvalifikuje jako Spotřebitel – dle vlastního výběru – řídí podle bodu 7.1. může uplatnit právo nebo nárok na záruku na výrobek uvedený v

Jako reklamaci produktu může uživatel požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného produktu.

Výrobek se považuje za vadný, pokud nesplňuje kvalitativní požadavky platné v době uvedení na trh nebo nemá-li vlastnosti určené výrobcem.

Uživatel může uplatnit svůj nárok na záruku na výrobek do dvou (2) let od uvedení výrobku na trh výrobcem. Uplynutím této lhůty na to zaniká.

Uživatel může uplatnit nárok ze záruky na produkt jen vůči výrobci nebo distributorovi movitého majetku.

V případě reklamace produktu je Uživatel povinen prokázat vadu produktu.

Výrobce (distributor) je osvobozen od své záruční povinnosti pouze tehdy, pokud dokáže, že:

 • výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci nepodnikatelské činnosti, příp.
 • vada nebyla v době uvedení na trh rozpoznatelná podle stavu techniky resp.
 • chyba na výrobku je způsobena aplikací legislativy nebo závazného úředního předpisu.

Stačí, když výrobce (distributor) prokáže jeden z výše uvedených důvodů k osvobození.

Z důvodu stejné závady nelze současně uplatnit záruku na dodávku a reklamaci produktu. V případě úspěšné reklamace produktu si však uživatel může uplatnit svůj nárok ze záruky vůči výrobci na vyměněný produkt nebo opravený díl.

8.3. Záruka

151/2003 o povinné záruce na některé zboží dlouhodobé spotřeby v souvislosti s povinnou zárukou na některé zboží dlouhodobé spotřeby. (IX. 22.) obsahuje předpisy. (Věcná) působnost vyhlášky se vztahuje pouze na výrobky prodávané na základě nové spotřebitelské smlouvy uzavřené na území Maďarska a uvedené v příloze vyhlášky.

Poskytovatel služby poskytne Spotřebiteli záruční list na produkty, na které se vztahuje záruční povinnost.

Na zboží dlouhodobé spotřeby uvedené v příloze nařízení vlády se povinná záruka může prodloužit na 1 až 3 roky v závislosti na kupní ceně produktu, a to ode dne předání produktu Spotřebiteli, resp. den uvedení do provozu.

Záruční povinnosti se společnost zbaví jen tehdy, prokáže-li, že příčina vady nastala po plnění.

Pro tutéž vadu si uživatel nemůže uplatnit záruku a reklamaci nebo reklamaci produktu a reklamaci současně, v opačném případě si uživatel neuplatňuje práva vyplývající ze záruky podle bodu 7.1. a 7.2. bez ohledu na práva uvedená v bodě.

8.4. Uplatňování záručních nároků

Uživatel může uplatnit své záruční nároky na následujících kontaktech:

Název: Giftery International Kft.

Poštovní adresa: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

E-mailová adresa: info@sparkl.cz

 1. Možnosti vymáhání

9.1. Místo, čas a způsob vyřízení reklamace

Stížnosti související s produktem nebo činností Poskytovatele služby může Uživatel podávat na následujících kontaktech:

Název: Giftery International Kft.

Poštovní adresa: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

E-mailová adresa: info@sparkl.cz

Poskytovatel služby ústní stížnost neprodleně odstraní, má-li k tomu možnost. Není-li možné vzhledem k povaze reklamace ihned vyřídit ústní reklamaci nebo Nesouhlasí-li Uživatel s vyřízením reklamace, Poskytovatel služby uchovává protokol o reklamaci po dobu pěti let spolu s uvedením reklamace. věcnou odpověď na stížnost.

Kopii zápisu je Poskytovatel služby povinen předat Uživateli přímo na místě v případě ústní reklamace komunikované osobně (v provozu) nebo není-li to možné, v souladu s pravidly pro písemnou reklamaci. stížnost podrobně popsána níže.

V případě ústní stížnosti komunikované telefonicky nebo jinou elektronickou komunikační službou Poskytovatel služby zašle kopii protokolu Uživateli nejpozději současně s věcnou odpovědí.

Ve všech ostatních případech bude Poskytovatel služby postupovat v souladu s pravidly platnými pro písemné reklamace.

Poskytovatel služby poskytuje k reklamaci zaznamenané telefonicky nebo jiným komunikačním prostředkem jedinečný identifikátor, který zjednoduší pozdější vyhledání reklamace.

Poskytovatel služby odpoví na přijatou stížnost písemně do 30 dnů. Opatřením se rozumí doručení poštou ve smyslu této smlouvy.

Je-li reklamace zamítnuta, Poskytovatel služby informuje Uživatele o důvodu zamítnutí.

9.2. Další možnosti prosazování

Pokud se během jednání s Poskytovatelem služby nevyřeší jakýkoli spotřebitelský spor mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem, Uživatel má k dispozici následující možnosti právního vymáhání:

 • Stížnosti orgánů na ochranu spotřebitele ,

Úkoly Úřadu na ochranu spotřebitele, včetně šetření stížností spotřebitelů, plní územně příslušné úřady vlády.

Spotřebitelé si mohou vybrat územně příslušné úřady státní správy na níže uvedeném odkazu, který obsahuje všechny kontaktní údaje příslušného úřadu.https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Spotřebitel je oprávněn podat svou reklamaci i elektronicky následovně:https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz

 • Proces tvorby arbitrážního senátu ,

Spotřebitelé mohou využít Budapest Conciliation Board, který funguje vedle Budapešťské obchodní a průmyslové komory v Budapešti .

kontakty

Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Další informace o práci smírčích rad a postupu naleznete na níže uvedené webové stránce.

http://www.bekeltetes.hu

 • online řešení sporů Evropské unie,

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1995/2006 524/2013 o online řešení spotřebitelských sporů Komise zřídila platformu řešení sporů online pro spotřebitele v kterémkoli členském státě pro podávání stížností.

Platforma vytvořená Komisí je dostupná na: http://ec.europa.eu/odr

 • Zahájení soudního řízení .
 1. Jiné

10.1. VOP, úprava ceny

Poskytovatel služby může tyto VOP, ceny produktů prodávaných na internetové stránce a jiné ceny uvedené kdykoli bez zpětné účinnosti měnit, změna nabývá účinnosti po zveřejnění na internetové stránce a vztahuje se na transakce po jejím vstupu v platnost. síla.

10.2. Technická omezení

Nakupování na webové stránce předpokládá, že Uživatel si je vědom a akceptuje možnosti a omezení internetu, zejména pokud jde o technické výkony a chyby. Poskytovatel služby nenese odpovědnost v případě zjištění jakékoli poruchy v síti Internet, která brání provozu webové stránky a nákupu.

Datum účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek je 5. listopadu 2020

 1. s. příloha

Vzor prohlášení o odstoupení / ukončení

(vyplňte a vraťte jen v případě úmyslu odstoupit od smlouvy)

Příjemce: *

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že uplatňuji své právo na odstoupení od smlouvy/vypovězení smlouvy o prodeji následujících produktů nebo o poskytnutí následující služby: *

Datum uzavření smlouvy / datum přijetí: *

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů): (pouze papírové prohlášení)

Datováno