Doprava zdarma nad 1.000 Kč 🚚
Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce údajů a kontaktní informace

Název společnosti správce údajů: Giftery International Limited Liability Company (dále jen „provozovatel údajů “)

Adresa: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

E-mailová adresa: [email protected]

Rozsah zpracovávaných údajů, účel zpracování údajů, právní základ a doba uchovávání údajů e

Dovolujeme si informovat návštěvníky webové stránky o správě údajů prováděné v rámci prohlížení webové stránky [www.sparkl.cz] a internetového obchodu v souladu s pravidly ochrany údajů. Takzvaný Používáme cookies, informace se týkají i těchto.

 1. A) ZPRÁVA ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ S COOKIE

Co jsou cookies?

Soubor cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači nebo jiném zařízení používaném k prohlížení internetu na webové stránce, kterou navštívíte. Vaše zařízení ukládá soubory cookie po určitou dobu v závislosti na typu souboru cookie. To umožňuje webové stránce, kterou navštívíte, „zapamatovat si“ určité údaje a nastavení (např. přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazení) na určitý čas. Některé soubory cookie jsou navíc nezbytné pro zajištění správného fungování webové stránky a pro zpřístupnění všech prvků obsahu. Cookies nepředstavují bezpečnostní riziko pro váš počítač nebo jiné zařízení ani nezpůsobují poruchu.

Jak, pro jaký účel a na jakém právním základě používáme cookies při používání webové stránky?

 1. Abychom zabezpečili bezproblémové používání naší webové stránky, při návštěvě naší webové stránky se do vašeho počítače nebo jiného zařízení automaticky nainstalují určité soubory cookie (tzv. soubory cookie relace). Účelem takových cookies je zaručit bezpečnost naší webové stránky, zobrazit obsah webové stránky bez chyb a vyrovnat zatížení naší webové stránky. Bez jejich aplikace nelze zajistit správné fungování webové stránky. S osobními údaji shromážděnými pomocí těchto cookies (zejména IP adresa vašeho počítače nebo jiného zařízení) nakládáme s ohledem na náš oprávněný zájem na bezpečném a bezproblémovém fungování naší webové stránky po dobu, po kterou na naší webové stránce zůstanete. Zavřením prohlížeče je automaticky odstraníte z počítače.
 2. Některé soubory cookie jsou potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, mezi něž patří zejména používání internetového obchodu. Tyto cookies poskytují například. ukládání zboží a služeb do virtuálního nákupního košíku. Právním základem jejich uplatnění je plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo její příprava (případně, pokud nenakupujete jako fyzická osoba, ale jménem společnosti, oprávněný zájem společnosti a nás na uzavření a plnění smlouva). Doba používání těchto cookies je tak dlouhá, jak je nezbytně nutné k plnění nebo přípravě smlouvy.
 3. Některé soubory cookie poskytují pouze pohodlné funkce a používají se pro statistická a webová analytická měření. Ty jsou pro nás důležité, protože poskytují informace o určitých charakteristikách našich návštěvníků (IP adresa, město, typ používaného zařízení, prohlížeč, operační systém a kolik podstránek jste navštívili a kolik času jste na naší webové stránce strávili). Z údajů vytváříme všeobecné statistiky a přehledy týkající se návštěvnosti naší webové stránky a používáme je k vývoji a zlepšování naší webové stránky, abychom vám v budoucnu mohli poskytovat relevantnější obsah na webové stránce Společnosti. Kromě toho se marketingové soubory cookie používají k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro váš hlavní obsah. Vzhledem k tomu, že tyto cookies pro webovou stránku nefungují, s vaším souhlasem.

Upozorňujeme, že soubory cookie můžete také spravovat v nastaveních prohlížeče a kdykoli odstranit všechny soubory cookie uložené ve vašem počítači nebo jiném zařízení.

B) ZPRÁVA ÚDAJŮ PŘEDPLACENÍ NEWSLETTERŮ

Přihlášením k odběru novinek na naší webové stránce nám můžete pomoci zasílat vám naše aktuální nabídky prostřednictvím přímých marketingových poptávek. Předplatné se uskutečňuje s vaším souhlasem a proto, abyste se mohli snáze dozvědět o našich aktuálních nabídkách a získat přístup k určitým informacím. Za tímto účelem zpracováváme údaje, které požadujete. Údaje poskytnuté v souvislosti s odběrem budou zpracovány do odvolání souhlasu.

V rámci odběru newsletteru a jiných marketingových aktivit zpracováváme následující informace:

Rozsah spravovaných údajů

Účel správy údajů

Právní základ pro správu údajů

Čas použitelnosti

Jméno, e-mailová adresa / jméno, adresa bydliště, datum narození

newslettery (elektronické nebo tištěné) nebo jiné marketingové nabídky ve formě neadresné inzerce [1]

souhlas dotčené osoby

do odvolání souhlasu, nejdéle však do účelu zpracování

Jméno, adresa

direct mail 1. Odeslat

legitimní zájem o informace o produktu a přímou akvizici podnikání

do doby uplatnění práva na námitku, nejdéle však do účelu zpracování

C) ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ S NÁKUPEM V WEBU

Údaje poskytnuté při nákupu ve webovém obchodě zpracováváme za účelem přípravy a vyřízení objednávky a pokud nakupujete jménem společnosti, tak na základě oprávněného zájmu dané společnosti a vlastního plnění objednávky.

Při přípravě a plnění objednávky zpracováváme následující údaje:

Rozsah spravovaných údajů

Účel správy údajů

Právní základ pro správu údajů

Čas použitelnosti

Údaje potřebné k identifikaci a kontaktování zákazníka, zejména: jméno, adresa a kontaktní údaje

identifikace kupujícího, příprava a plnění smlouvy, kontakt s ním

příprava a plnění smlouvy (v případě kupujícího fyzické osoby); oprávněný zájem provozovatele nebo kupujícího právnické osoby na plnění smlouvy mezi nimi (v případě zástupce nebo kontaktní osoby právnické osoby)

do konce promlčecí doby (5 let) na smluvní vztah

Údaje související s objednávkou a potřebné pro přípravu a plnění smlouvy o dodávce, jakož i údaje generované při plnění smlouvy: obsah, množství, datum objednávky, dodací údaje, podrobnosti o jednáních při plnění, údaje o případném záruka a záruční reklamace

plnění smlouvy

plnění smlouvy

do konce promlčecí doby (5 let) na smluvní vztah

Údaje potřebné pro fakturaci a platbu

fakturace, vystavování účetních dokladů

plnění smlouvy, zákonná povinnost uchovávat účetní doklady

uchovávat účetní doklady do konce zákonné doby (8 let)

Obsah zákaznické stížnosti / oznámení / žádosti a osobní údaje poskytnuté v souvislosti s ní (včetně: nahraného zvukového záznamu v případě telefonické komunikace [ 2])

reklamace, vyřizování požadavků, administrace jiných služeb zákazníkům

Podle zákona o ochraně spotřebitele je zákonná povinnost vyřídit a zaevidovat reklamaci; v případě jiné správy služeb zákazníkům plnění smlouvy v případě zákazníka fyzické osoby, jinak oprávněný zájem provozovatele na řádném plnění smlouvy o poskytnutí služby a objednávky, a jde-li o pevný telefonní hovor

5 let ode dne oznámení reklamace nebo jiné žádosti

Pověření zákazníků, informace o spokojenosti

měření spokojenosti zákazníků

zájem na zdokonalování a neustálém rozvoji obchodní činnosti (včetně spokojenosti zákazníků), na přiměřeném uspokojování aktuálních potřeb zákazníků

platí výše uvedené doby uchovávání

Všechny údaje o zákaznících

sestavování statistik za účelem zkvalitnění a rozvoje prodejní činnosti s cílem uspokojit aktuální potřeby zákazníků

zájem na zkvalitňování a neustálém rozvoji obchodní činnosti, na přiměřeném uspokojování aktuálních potřeb zákazníků

platí výše uvedené doby uchovávání

D) ZPRÁVA ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍ S NAHRÁVÁNÍM VIDEÍ OD ZÁKAZNÍKŮ

Nahráním videa zpracováváme následující údaje:

Rozsah spravovaných údajů

Účel správy údajů

Právní základ pro správu údajů

Čas použitelnosti

Údaje potřebné k identifikaci a kontaktování zákazníka jsou následující: jméno, adresa a kontaktní údaje, videozáznam

identifikace zákazníka, příprava a plnění smlouvy, kontakt se zákazníkem, veřejné zveřejnění videozáznamu

příprava a plnění smlouvy (v případě kupujícího fyzické osoby); oprávněný zájem provozovatele nebo kupujícího právnické osoby na plnění smlouvy mezi nimi (v případě zástupce nebo kontaktní osoby právnické osoby)

do konce promlčecí doby (5 let) na smluvní vztah

2. Příjemci osobních údajů, kategorie příjemců

Zpracovatelé údajů, které používá správce údajů:

Jméno zpracovatele údajů

Činnost zahrnující zapojení zpracovatele údajů

Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.)

provoz platebního systému

ADK Kft (1039 Budapešť, Hímző utce 12. 9. em. 47.)

účetní služba

K Media Tech, LLC (bl. 68, položka B, patro 2, příloha 12, Manastirski livadi, 1404 Sofie,)

hostingová služba

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logészeti Kft. (2351
GLS Evropa u., Alsónémedi )

logistická služba

ACTA DIURNA 2005 Kft. (Szolnok, 5000 Mártírok útja 6.)

logistická služba

Další příjemci:

 • Instalatér, odborný servis (v případě uvedení do provozu, záručního servisu nebo údržby, opravy);
 • Zásilková kurýrní služba (MPL, GLS, DPD, 24H kurýrní služby, v rámci dodávky)
 • daňový úřad, jiné dozorové orgány;
 • Soudní exekutor (v případě soudního vymáhání);
 • Advokátní kancelář (v případě soudního vymáhání).

Provozovatel nepřenáší osobní údaje do třetí země (mimo EU) ani mezinárodní organizaci.

3. Práva subjektu údajů

Dotčená osoba může požádat provozovatele o přístup k osobním údajům, které se jí týkají, jejich opravu nebo vymazání, v určitých případech požadovat omezení zpracování údajů a namítat zpracování osobních údajů. Dotčená osoba má právo na přenosnost údajů iv případě zpracování údajů na základě souhlasu a ve všech případech má právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu a žádat o nápravu.

Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu má dotyčná osoba právo namítat zpracování údajů av případě zpracování údajů na základě souhlasu má právo odvolat souhlas kdykoli.

THE) Právo na přístup

Dotčená osoba má právo kdykoli požádat o informace o tom, zda a jak provozovatel zpracovává její osobní údaje, včetně účelů zpracování údajů, příjemců, kterým byly údaje poskytnuty, nebo zdroje kterým Provozovatel údaje přijal. informace o automatizovaném rozhodování, profilování a v případě přenosů do třetí země nebo mezinárodní organizace informace o příslušných zárukách. Dotčená osoba je při výkonu práva na přístup oprávněna požádat io kopii údajů, v případě žádosti podané elektronicky, pokud dotyčná osoba nepožádá jinak, provozovatel poskytne požadované informace elektronicky (ve formátu pdf). Pokud právo subjektu údajů na přístup nepříznivě ovlivní práva a svobody jiných osob, zejména obchodní tajemství nebo duševní vlastnictví jiných osob, je provozovatel oprávněn v nezbytném a přiměřeném rozsahu odmítnout žádost dotyčné osoby. V případě, že dotyčná osoba požaduje výše uvedené informace v několika kopiích, Provozovatel si účtuje poplatek, který je přiměřený a přiměřený administrativním nákladům na pořízení dalších kopií.

b) Právo na opravu

Provozovatel na požádání opraví nebo doplní osobní údaje dotyčné osoby. V případě pochybností o opravených údajích může provozovatel vyzvat dotyčnou osobu, aby revidované údaje provozovateli vhodným způsobem, především dokladem, prokázala. Pokud Provozovatel sdělil osobní údaje, na které se vztahuje toto právo, jiné osobě (tj. příjemci, jakým je zprostředkovatel údajů), Provozovatel o tom neprodleně informuje tyto osoby po opravě údajů, pokud to není nemožné nebo nevyžadují od správce údajů nepřiměřené úsilí. Provozovatel na požádání informuje dotyčnou osobu o těchto příjemcích.

C) Právo na zrušení („právo na zapomnění“)

Pokud dotyčná osoba požádá o vymazání některých nebo všech svých osobních údajů, provozovatel údaje bez zbytečného odkladu vymaže, pokud:

 • provozovatel již nepotřebuje osobní údaje k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • jde o zpracovatelskou operaci založenou na souhlasu dotyčné osoby, avšak souhlas dotyčná osoba odvolala a neexistuje jiný právní základ pro zpracování údajů;
 • zpracování údajů je založeno na oprávněném zájmu provozovatele nebo třetí strany, dotčená osoba však namítala zpracování údajů a kromě protestu proti zpracování údajů za účelem přímého získávání obchodních údajů nemá prioritu legitimní důvod pro zpracování údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány provozovatelem nezákonně, příp
 • vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

Pokud byly osobní údaje, na které se vztahuje toto právo, provozovatelem sděleny jiné osobě (tj. příjemci, jakým je například zpracovatel údajů), bude provozovatel tyto osoby neprodleně po vymazání informovat, není-li to nemožné nebo nebude-li to vyžadovat od správce údajů nepřiměřené úsilí. Provozovatel na požádání informuje dotyčnou osobu o těchto příjemcích. Provozovatel není vždy povinen vymazat osobní údaje, zejména například. v případě, že je zpracování údajů nezbytné pro podání, uplatnění nebo ochranu právních nároků.

D) Právo na omezení zpracování údajů

Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v těchto případech:

 • dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, přičemž v takovém případě se omezení vztahuje na období, které provozovateli umožňuje ověřit správnost osobních údajů;
 • zpracování je protizákonné, ale dotyčná osoba namítá proti vymazání údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
 • Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale dotyčná osoba je požaduje pro uplatnění, uplatnění nebo ochranu právních nároků; posedlost
 • dotyčná osoba namítala zpracování údajů – v tomto případě platí omezení na dobu, dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Omezení zpracování údajů znamená, že provozovatel nezpracovává osobní údaje, kterých se omezení týká, s výjimkou jejich uchovávání, nebo jen v rozsahu, s nímž dotyčná osoba souhlasila, nebo provozovatel může zpracovávat údaje, které jsou nezbytné pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo v převažujícím veřejném zájmu Unie nebo členského státu Evropské unie. Správce údajů předem informuje dotyčnou osobu o zrušení omezení zpracování údajů. Pokud byly osobní údaje, na které se vztahuje toto právo, poskytnuty provozovatelem jiné osobě (tj. příjemci, jakým je zprostředkovatel údajů), provozovatel neprodleně informuje tyto osoby o omezení zpracování údajů za předpokladu, že že to není nemožné nebo si to od správce údajů nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

E) Právo protestovat

Je-li právním základem pro zpracování údajů týkajících se dotyčné osoby oprávněn zájem provozovatele nebo třetí strany, má dotyčná osoba právo namítat zpracování údajů. Provozovatel není povinen protestu vyhovět, pokud

 • provozovatel prokáže, že zpracování je odůvodněno závažnými oprávněnými důvody, které mají přednost před zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo
 • zpracování údajů souvisí s podáváním, uplatňováním nebo ochranou právních nároků Provozovatele údajů.

f) Právo na přenosnost dat

Dotčená osoba má právo požadovat, aby provozovatel osobní údaje, které poskytla provozovateli na základě souhlasu nebo na smluvním základě, předal provozovateli v automatizovaném formátu (např. počítačový systém), a to i na předání jinému provozovateli údajů nebo, je-li to technicky uskutečnitelné, na požádání přímo jinému provozovateli, kterého určí. V případě takových žádostí provozovatel poskytne požadované údaje jako soubor pdf. V případě, že by výkonem práva dotčené osoby na přenosnost údajů byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, má Provozovatel právo odmítnout v nezbytném rozsahu vyhovět žádosti dotčené osoby.

G) Právo na odvolání, právo na odvolání

Domnívá-li se dotyčná osoba, že zpracování jejích osobních údajů provozovatelem porušuje ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Národního úřadu pro osobní údaje Úřad pro ochranu a svobodu informací („NAIH“) ). Kontaktní informace pro NAIH:

Webstránka: http://naih.hu/

Adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22/c.

Poštovní adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.

Telefon: + 36-1-391-1400

Fax: + 36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Dotčená osoba má rovněž právo podat stížnost jinému orgánu dozoru, zejména orgánu dozoru usazenému v členském státě Evropské unie, v němž má obvyklý pobyt, místo výkonu práce nebo v němž existuje podezření na porušení.

Bez ohledu na právo podat stížnost se dotyčná osoba může v případě takového porušení obrátit i na soud. V případě správce údajů je příslušným soudem Okresní soud v Budapešti, dotyčná osoba však může podat žalobu i k soudu v místě svého bydliště. Kontaktní údaje soudů v Maďarsku lze nalézt na následujícím odkazu: http://birosag.hu/torvenyszekek. Dotčená osoba může podat žalobu také u příslušného soudu členského státu, ve kterém má obvyklý pobyt, pokud má dotyčná osoba obvyklý pobyt v jiném členském státě Evropské unie. Dotčená osoba má také právo obrátit se na soud proti pravomocně závaznému rozhodnutí dozorčího orgánu. Dotčená osoba má rovněž právo na soudní opravný prostředek, pokud se dozorový orgán stížností nezabývá nebo neinformuje dotyčnou osobu do tří měsíců o postupu nebo výsledku stížnosti. Dotčená osoba má právo podat svým jménem stížnost, právo na soudní přezkoumání rozhodnutí dozorčího orgánu, podat žalobu,

4. Automatizované rozhodování, profilování

Při správě údajů Provozovatele nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování, proto není možné vykládat výkon souvisejících práv.

[1] Poštovní zásilka je poštovní zásilka, která neobsahuje personalizovanou zprávu, ale obsahuje pouze reklamu, akvizici podniku nebo reklamní materiál a je zasílána nejméně 500 příjemcům současně, s výjimkou jména, adresy a údajů příjemce. to nemění povahu zprávy.

[2] Náš telefonický zákaznický servis v současnosti nenahrává hovory, ale toto se implementuje. Bude-li zavedena, budeme o tom volajícího informovat na začátku telefonátu.